VNÚTROMISIJNÉ  AKTIVITY:

detský denný táborzborový gulášzborový výlet
turistický výletmisijná partySEMFEST, CAMPFEST

SLUŽBY BOŽIE + VEČERA  PÁNOVA: osobitný rozpis

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA: osobitný rozpis

KRSTY, SOBÁŠE, POHREBY: ThDr. Janka Miháliková  + 421 950 46 90 52