Likier leží na juhu Slovenského rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1438. V minulosti obec patrila viacerým majiteľom. Koncom 18. storočia bola v Likieri postavená tzv. sčerstvovacia vyhňa a vykurovací hámor. Začiatkom 19. storočia bola v obci okrem dvoch pecí a štyroch hámrov aj vysoká pec. V roku 1924 - po skončení hutníckej výroby - vznikla v Likieri chemická továreň zameraná na suchú destiláciu dreva. V roku 1945 bola znárodnená. V tomto období otvorili svoju prevádzku Slovenské lúčobné závody, ktoré produkovali okrem iného aj drevné uhlie. Obec Likier bola v 20. storočí zlúčená s mestom Hnúšťa. Neskôr došlo aj k zmene názvu z Hnúšťa - Likier na Hnúšťa.

V súčasnosti môžete v Likieri navštíviť evanjelický kostol postavený v roku 1785.

Použitá literatúra:

Sokolovský, Leon. 1997. Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. 1 vydanie. Martin: Gradus, 1997. 35-39 s. ISBN 80-967618-3-8.

www.e-obce.sk