Rimavské Brezovo

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo
Adresa 980 54 Rimavské Brezovo 97
IČO 31934048
DIČ 2021221818
Telefónne číslo +421 47 549 51 75
E-mail janka_mihalikova@centrum.sk
Seniorát Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.rimavskebrezovo.ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: ThDr. Janka Miháliková , +421 950 469 052 , janka_mihalikova@centrum.sk
Zborová dozorkyňa: Eva Pačmárová , +421 918 619 038
Kantor: PhDr. Boris Mauer
Kantor: Roman Suja
Zborová poddozorkyňa: Janka Ďurišová , +421 905 572 456

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú podľa osobitného rozpisu. (Viď Služby Božie)

Rimavské Brezovo: IBAN - SK31 0900 0000 0000 6893 3077 - Slovenská sporiteľňa, a. s. (Rimavské Brezovo, Likier, Kyjatice)

Rimavské Brezovo: IBAN - SK23 0900 0000 0051 7631 2924 - Slovenská sporiteľňa, a. s. (Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Lehota nad Rimavicou)

Zbory administrované týmto zborom