Služby Božie sa konajú podľa osobitného rozpisu. (Viď Služby Božie)