Brigáda v Kraskove

Brigáda v Kraskove

26. augusta 2023 členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kraskove brigádovali vo farskom dvore v Kraskove. Po uprataní budovy bývalého ev. farského úradu a pokosení areálu fary nasledovalo vypílenie starých, vyschnutých a náletových drevín. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prác.