Cirkevné lesy

Cirkevné lesy

V 1. polroku 2021 boli pani farárka ThDr. Janka Miháliková, kurátor Štefan Mišečka, lesný hospodár Ing. Ján Bobro na kontrole cirkevných lesov. Následne došlo k vyznačeniu lesného porastu za účelom ťažby palivového dreva.