Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo sa v marci 2022 zapojil do súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2020, 2021. Išlo o 15. ročník súťaže, ktorá motivuje a podporuje vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich obnovu a záchranu. Spracovateľkou súťažného projektu bola pani farárka ThDr. Janka Miháliková. Do súťaže boli prihlásené zreštaurované stredoveké nástenné maľby na víťaznom oblúku a pôvodnej severnej stene lode Gotického kostola v Rimavskom Brezove. V konečnom online hlasovaní sa fresky v gotickom kostole umiestnili na 7. mieste a v rámci celkového hodnotenia sa brezovský kostol dostal do prvej 12 - tky z 31 prihlásených národných kultúrnych pamiatok z celého Slovenska. Ďakujeme za Vaše hlasy a podporu!


Rimavské Brezovo - stredoveké nástenné maľby

TV prenos, 15: 52 - Rimavské Brezovo