Gotická cesta otvorená 2022 - Rimavský okruh

Gotická cesta otvorená 2022 - Rimavský okruh

V kostole sme začali, v kostole sme aj skončili na spoločných službách Božích... 🙏🎼💒
V piatok, 12. 8. 2022, sme spoločne s členmi občianskeho združenia Gotická cesta odštartovali trojdňovú "šnúru" s podujatím odhalenia hlavnej plakety Značky Európskeho dedičstva, v sobotu sme pokračovali v akcii Gotická cesta otvorená a v nedeľu sme sa stretli na službách Božích v Evanjelickom kostole v Likieri. 
Tento rok, 13. 8. 2022, zorganizovalo občianske združenie Gotická cesta podujatie Gotická cesta otvorená aj v  našich Gotických kostoloch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kyjaticiach a Kraskove.  Evanjelické kostoly sa otvorili pre vyše 500 návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. 
Pri kostoloch a evanjelickej fare zaujali umelci a remeselníci so sprievodnými akciami: Kompánia z Turca s programom stredovekých hier pre deti a rodiny; výstava fotografií Zdenka Somorovského; Anton Drímaj so stredovekou gemerskou keramikou; Ladislav Hedvigi s výrobou tradičných Kyjatických hračiek a Róbert Slíž so starým zvonolejárskym remeslom. Celý sobotný deň bol ukončený vystúpením Kataríny Málikovej a skupiny Mojše Band- u v Rimavskej Bani.
Podujatie Gotická cesta otvorená finančne podporili MAS MALOHONT, Banskobystrický kraj Turizmus, Za horami, za dolami a Banskobystrický samosprávny kraj.
Ďakujeme! 🥰

GC1.jpgGC2.jpgGC3.jpgGC4.jpgGC5.jpgGC6.jpgGC7.jpgGC8.jpgGC9.jpgGC10.jpgGC11.jpgGC12.jpg