Historický festival

Historický festival

4. septembra 2021 sa konal v Kraskove historický festival. Jeho súčasťou boli:

  1. odborné prednášky - združenie Gotická cesta a ThDr. Janka Miháliková
  2. Musincantica Slovacae - Nitra
  3. Rytiersky turnaj 
  4. Šermiarske predstavenie
  5. Sokoliari
  6. Škola tancov gotiky
  7. Artio Band

Počas historického festivalu sa konali aj nasledovné sprievodné aktivity: komentovaná prehliadka gotického kostola, lukostreľba, dobový tábor, aktivity pre deti, výstava dravcov, výstava gotických hudobných nástrojov.

Klikni na prednášky: historický festival, prednášky