II. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra

II. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra

V rámci II. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra sa uskutočnili na prelome septembra a októbra 2022 koncerty aj v našich v Gotických kostoloch  v Rimavskom Brezove, Kraskove a Kyjaticiach.