Knihy z Porta Libri a Tranoscia

Knihy z Porta Libri a Tranoscia

V zborovej miestnosti Evanjelického a. v. farského úradu v Rimavskom Brezove sú na predaj knihy z Porta Libri ako aj Tranovské a stolové kalendáre na rok 2022 z Tranoscia. 📖📚