List kráľovnej Dido

List kráľovnej Dido

🏛️ 🎻 ANTICKÁ ĽÚBOSTNÁ POÉZIA S BAROKOVOU HUDBOU V EVANJELICKOM KOSTOLE...
...vskutku netradičná kombinácia umenia a priestoru, ktorá priniesla výnimočný zážitok. 🎀 V sobotu 📅 27. mája na Gemer v rámci projektu Mesta kultúry Revúca už po druhýkrát zavítal profesionálny hudobný súbor Le nuove musiche, aby divákom v gotickom evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove predstavil svoj koncertný program "Lettere amorose: list kráľovnej Dido". Ovídiovskú ľúbostnú poéziu doplnili precítenou ranobarokovou hudbou na originálnych dobových hudobných nástrojoch a úchvatným sopránovým spevom Hildy Gulyás. 🎼
👩‍🦰💭 "Koncert ranobarokovej hudby v interpretácií Le nuove musiche v našom Gotickom kostole v Rimavskom Brezove bol krásnym umeleckým zážitkom. Súhra recitácie, hudby a spevu bola znamenitá. Poslucháčov vtiahla do príbehu nešťastnej kráľovnej Dido a viedla ich k rozjímaniu nad láskou i smútkom v živote nejedného človeka", zhrnula svoje dojmy z koncertu zborová farárka z Rimavského Brezova, Janka Miháliková.
❤️ Srdečne ďakujeme súboru Le nuove musiche za vynikajúci umelecký výkon, pani farárke za aktívnu spoluprácu a výpomoc pri organizácii a propagácii koncertu, a samozrejme všetkým divákom, ktorí sa koncertu zúčastnili. 😊
ℹ️ Koncert bol súčasťou Roka nástennej maľby, ktorý vyhlásili Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj a združenie Gotická cesta spoločne s farnosťami starajúcimi sa o gotické kostoly v Gemeri a Malohonte, ktoré sú držiteľmi značky Európske dedičstvo.
📸 Autori fotografií: Janka Miháliková, Veronika Lorková, Martin Pižem.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.