Nástenný kalendár 2025 a letná sezóna v gotických kostoloch

Nástenný kalendár  2025 a letná sezóna v gotických kostoloch

Milí priatelia,
mám pre vás dve skvelé správy: 📢🆒🆕
1️⃣ včera k nám prišla zásielka nástenných kalendárov na rok 2025 so stredovekými nástennými maľbami v našich štyroch gotických kostoloch v Malohonte - Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo. 
Kalendár je jedinečný:
- 📷 fotografiami a grafikou
- 📜 textami v troch jazykoch 🇸🇰🇬🇧🇭🇺
- 📱QR kódmi s odkazmi na detailnejšie texty a video 📹
- 📧odkazmi na webové stránky súvisiace s freskami 🎨
❤️🙏Veľké poďakovanie patrí: Kamil Sladdek, Vladimír Gálik, Zuzana Herbrychová,, Mária Štefánková Gabriel Weszelovszky, Gabriela Szabó Tomol, Barbora Branická, Sandy Redpath, Antonín Čech, Michal Vaško, Marianna Klempayová. Ďakujeme za ich nezištný počin s túžbou propagovať duchovné a kultúrne dedičstvo Malohontu a pomôcť pri jeho obnove.👍👏
Nástenný kalendár stojí 20 Eur. Kúpiť si ho môžete na Ev. a. v. farskom úrade v Rimavskom Brezove, v jednotlivých gotických kostoloch, na obecných úradoch a okruh predaja ešte určite rozšírime. Jeho kúpou podporíte gotické kostoly v Malohonte - ich potrebné opravy a rekonštrukcie.⛪️
2️⃣ Od dnešného dňa sú opäť počas mesiacov júl a august 2024 sprístupnené gotické kostoly v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove. Kostol v Rimavskej Bani je zatvorený z technických príčin.
- 🗓 od stredy do soboty
- 🕙od 10, 00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.
❤️🙏Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a  občianskemu združeniu Gotická cesta za finančnú podporu a pomoc pri otvorení letnej sezóny a sprevádzaní v gotických kostoloch v Malohonte. ⛪️🚶🚶‍♂️
Všetci ste srdečne vítaní v Gotických kostoloch v Gemeri a Malohonte a veríme, že si od nás odnesiete nielen pekné zážitky, ale aj krásny darček v podobe jedinečného kalendára.🙋‍♀️