Nové okná

Nové okná

V jesenných mesiacoch tohto roku sme pokračovali vo výmene vonkajších drevených okien na Gotickom kostole v Rimavskom Brezove. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu a rodine Ing. Pavla Černáka za výrobu nových drevených okien a ich výmenu.