Obnovme si svoj dom 2021

Obnovme si svoj dom 2021

Vďaka Ministerstvu kultúry SR a ochotným darcom (členovia cirkevných zborov, turisti, návštevníci koncertov, milovníci umenia a histórie atď.) môžu v našich gotických kostoloch pokračovať rekonštrukcie, opravy a obnovy aj hnuteľných pamiatok.

V roku 2021 boli realizované:
  • reštaurovanie barokového kazetového stropu - 5. etapa v Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani - MK SR, Obnovme si svoj dom (7 000 Eur);
  • projektová dokumentácia statického zabezpečenia stropu v Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani - MK SR, Obnovme si svoj dom; (3 000 Eur);
  • obnova oltárneho pódia v Evanjelickom kostole v Kyjaticiach.
Ďakujeme za poskytnuté dary, ktoré nám pomáhajú podieľať sa na spolufinancovaní projektov a obnove gotických kostolov v Malohonte. 

Fotky:
Rimavská Baňa - reštaurovanie barokového kazetového stropu (5.etapa) 
(fotky- pred a po reštaurovaní) 

Rimavská Baňa - projektová dokumentácia statického zabezpečia stropu

Kyjatice - obnova oltárneho pódia