Odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo

Odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo

13. júna 2022 prebehla v Bruseli oficiálna ceremónia odovzdania Značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre stredoveké nástenné maľby v 12 Gotických kostoloch v Gemeri a Malohonte za účasti zástupcov strán Memoranda a veľvyslankyne SR pri EÚ. 
Kapacita účastníkov zo Slovenska bola z pochopiteľných dôvodov obmedzená, preto sa signatári Memoranda rozhodli zorganizovať pre všetkých ostatných zainteresovaných oficiálne odhalenie plakety Značky Európske dedičstvo v Gotickom kostole v Rimavskom Brezove. 
Slávnosť sa uskutočnila v priateľskej atmosfére 12. augusta 2022 za účasti brata biskupa Západného dištriktu ECAV, brata biskupa Východného dištriktu ECAV, vicedekana rímskokatolíckej cirkvi, sestry seniorky RIS, brata seniora GES, bratov farárov, pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána podpredsedu Košického samosprávneho kraja, pána riaditeľa Pamiatkového úradu SR, pána predsedu Občianskeho združenia Gotická cesta, pána riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a ostatných hostí.
Ďakujeme všetkým hosťom za prijatie pozvania a za ich účasť na slávnosti.
Foto: Jozef Mačuda
RB2.jpgRB3.jpgRB6.jpg RB7.jpgRB9.jpgRB10.jpgRB11.jpgRB12.jpgRB13.jpgRB14.jpgRB16.jpgRB17.jpgRB19.jpgRB20.jpgRB23.jpgRB24.jpgRB28.jpgRB31.jpgplaketa.jpg