Okná do kultúrneho dedičstva BBSK

Okná do kultúrneho dedičstva BBSK

Vďaka Banskobystrickému samosprávnemu kraju, rodine Pavla Černáka z Lehoty nad Rimavicou a spoločnosti Spodstav s r. o. z Lučenca bol zrealizovaný projekt nákupu a výmeny vonkajších drevených okien na Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove. Ďakujeme.