Opekačka

Opekačka

Na začiatku nového školského roka 2021/2022 sa mladší členovia cirkevného zboru stretli na spoločnej opekačke vo dvore Evanjelického a. v. farského úradu v Rimavskom Brezove.