Oznam pre návštevníkov gotických kostolov počas letných prázdnin

Oznam pre návštevníkov gotických kostolov počas letných prázdnin

Milí priatelia, turisti, návštevníci,
oznamujeme Vám, že Gotické kostoly v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove sú otvorené počas letných prázdnin štyri dni v týždni a to v stredu, štvrtok, piatok, sobotu v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.  ⛪ 
Od 12,00 hod - 13,00 hod. je obedňajšia prestávka určená pre sprievodcov. 🥪🧋🍉
Sprievodcovia sú dvaja. Jeden je v Rimavskom Brezove. Druhý v Kyjaticiach. V prípade teda, že chcete navštíviť Gotický kostol v Kraskove v hore uvedených dňoch a časoch, obráťte sa na sprievodcu v Kyjaticiach. On Vám zabezpečí prístup aj do kraskovského kostola. 🧍‍♀️🧍‍♂️
- v spolupráci a s poďakovaním: Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Gotická cesta, o. z. 🤝👍