Poďakovanie

Poďakovanie

Posledné dni boli veľmi hektické, ale vďaka Bohu a šikovným ľuďom sme ich zvládli. 🙂
Pred samotnou slávnosťou odhalenia hlavnej plakety Značky Európske dedičstvo v Gotickom kostole v Rimavskom Brezove ako aj akciou Gotická cesta otvorená - Rimavský okruh sme spoločne dokázali: 
- upraviť priestranstvá okolo kostolov a fár, pokosiť, popíliť, pripraviť parkoviská, dokončiť oplotenie, vstupnú bránu do kostola, zreštaurovať okná v kostole, namaľovať dreve a striešku na verande, vymeniť ističe na elektromeroch v kostole a vo farách, upratat, napiecť, nakúpiť, objednať...
Ďakujem pani dozorkyni Evke Pačmárovej, poddozorkyni Janke Ďurišovej, všetkým presbyterom, presbyterkám, kurátorom, kostolníkom, členom CZ, pánom Lacimu Volgyimu, Jánovi Sliackemu, Jaroslavovi Spodniakovi, Romanovi Sujovi,pánovi starostovi Marianovi Šivarovi a Obci Rimavské Brezovo, pani starostke Elene Poloniovej a Obci Rimavská Baňa, pánovi starostovi Slavomírovi Kujanovi a Obci Kyjatice a pánovi starostovi Jánovi Blahovi a Obci Kraskovo. 
Ďakujem za Vašu pomoc a spoluprácu, ktoré obidvom - dnes už zrealizovaných akciám - predchádzali. 👍🙏

Janka Miháliková, evanjelická farárka