Poďakovanie - služby Božie v prírode

Poďakovanie - služby Božie v prírode

Ďakujem Pánu  Bohu, ktorý nám v dnešný deň požehnal krásne počasie (ešte v piatok predpoveď počasia vyzerala dosť nepriaznivo) a obdaril nás ochotnými a slúžiacimi ľuďmi. Vďaka Bohu za všetkých vás, ktorí ste akoukoľvek formou pomohli pri organizovaní a realizácii dnešného podujatia - služieb Božích v prírode.
Vskutku, došlo k spojeniu a spolupráci viacerých Evanjelických cirkevných zborov a obcí v Rimavskom senioráte i mimo neho pre dobrú, Božiu vec.
Ďakujem vedeniam, členom a pracovníkom: 
- Západného dištriktu ECAV na Slovensku (br. biskupovi Jánovi Hroboňovi, jeho manželke Márii Hroboňovej a pani riaditeľke BÚ ZD ECAV Zuzane Žilinčíkovej);
- Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo; 
- Evanjelických cirkevných zborov v Rimavskom senioráte;
- Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.
Ďakujem evanjelickým kňazom, hudobnej skupine z CZ ECAV Rim. Píly, spevokolu z CZ ECAV Drienčany, sestre farárke Anke Pástorovej Kukuľovej ako aj bratovi farárovi Martinovi Rieckemu za prednášku.
Moje veľké poďakovanie patrí Obci Rimavská Baňa (pani starostke Elene Poloniovej, zastupiteľstvu, dobrovoľníkom) i okolitým obciam (Klenovec, Rimavské Zalužany, Kokava nad Rimavicou), kamenárstvu Ulický za ústretovosť a nesmiernu ochotu pomôcť.
Ďakujem bratovi farárovi Mariánovi Bodolló, členom Klubu vojenskej histórie v Rimavskej Sobote, pánovi Petrovi Kamenskému a jeho priateľom, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov s oblastnými výbormi, členom Matice Slovenskej a červenému krížu.
Taktiež ďakujem pánovi Dušanovi Maršálovi a jeho pomocníkom, zborovým kurátorom, kostolníkom, kunsthistoričkám pani Kataríne Damjanovovej a Andrei Moravčíkovej a reštaurátorovi Miroslavovi Janštovi.
Vďaka všetkým Vám sme prežili krásny, zmysluplný a Bohom požehnaný deň. Ďakujem.  

ThDr. Janka Miháliková, evanjelická farárka

Foto: Jozef Mačuda a Štefan Mišečka