Pozvánka na služby Božie v prírode

Pozvánka na služby Božie v prírode

Srdečne Vás pozývame stráviť voľný deň – 8. máj 2023 – v krásnom prostredí Malohontu konkrétne v Rimavskej Bani, kde pripravujeme Služby Božie v prírode. Kázať bude brat biskup ZD Ján Hroboň. Služby Božie budú sprevádzané hudobnou skupinou. Chystáme pestrý program, ktorý je zaujímavý najmä návštevou gotických kostolov.

Program:

ČasObsahMiestoKto

10,00 hod. – 11,15 hod.

Služby BožieIhrisko v Rimavskej Bani, pod kostolomZD ECAV, CZ ECAV Rim. Brezovo,

hudobná skupina CZ ECAV Rim. Píla, vystúpenie detí EZŠ ZO v RS, spevokol CZ ECAV Drienčany

11,15 hod. – 11,45 hod.Dejiny MalohontuIhriskoMartin Riecky, Janka Miháliková
11,45 hod. – 12,15 hod.Položenie venca, hymna, krátky príhovorPamätník obetiam II. svetovej vojnyMarián Bodolló, SZPB
12,15 hod. – 13,15 hod.Obed + nápojeIhriskoObec Rimavská Baňa
13,15 hod. – 13,30 hod.Statické ukážky Klubu vojenskej histórieIhrisko resp. námestieMarián Bodolló, SZPB, OS a OZ
13,30 hod.


(Návrat z Kraskova o cca. 16,00 hod. do Rim. Bane - pešo)

Pochod do KraskovaKraskovoMarián Bodolló
13,30 hod – 17,00 hod.Návšteva gotických kostolovKraskovo, 
Kyjatice, 
Rimavské Brezovo
Miroslav Janšto, 
Andrea Moravčíková, 
Katarína Damjanovová, 
zboroví kurátori a kostolníci

Parkovanie:

– v areáli základnej školy (oproti ihriska)
– pri budove bývalej evanjelickej fary (pri hlavnej ceste)
– popri ceste smerom na Lehotu nad Rimavicou

Strava:

Guláš + nápoje. Cena 2,50 €.