Pro Musica Nostra Gemeriensi 2023

Pro Musica Nostra Gemeriensi 2023

Koncerty v rámci III. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra Gemeriensi 2023 sa uskutočnili od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023. Ďakujeme usporiadateľovi Hudobnému centru v Bratislave ako aj Košickému samosprávneho kraju a Nadácií SPP za finančnú podporu. Veľké poďakovanie patrí aj pani Slávke Ferencovej 

Pondelok 2. 10. 2023 
Evanjelický kostol a. v. Kraskovo
🎶 Adam SVITAČ gitara 🇸🇰 Petr NOUZOVSKÝ violončelo 🇨🇿
📷 Autor fotografií: Martin Babarík

Nedeľa 8. 10. 2023
Evanjelický kostol a. v. Rimavské Brezovo
🎶 TAMI KRAUSZ flauta 🇮🇱 RADKA KUBÍNOVÁ flauta 🇨🇿 a. h., PETRA MATĚJOVÁ kladivkový klavír 🇨🇿
📷 Autor fotografií: Janka Miháliková