Pro musica nostra - Kraskovo

Pro musica nostra - Kraskovo

V rámci Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra, ktorého organizátorom bolo Hudobné centrum v Bratislave,  sa konal 4. októbra 2021 v Gotickom kostole v Kraskove koncert Michaely Koudelkovej (zubcová flauta), Moniky Knoblochovej (čembalo) a Libora Mašeka (barokové violončelo). 

V preplnenom chráme Božom si hostia vypočuli sonáty od G. P. Telemann, N. Matteisa, J. S. Bacha, J. J. Quantza, A. Vivaldiho a A. Corelliho. 

Neopísateľne krásnu atmosféru spojenú s prevedením sonát na špičkovej umeleckej úrovni hostia ocenili standing ovation. 

Autor fotiek: Hudobné centrum Bratislava