Pro musica nostra - Kyjatice

Pro musica nostra - Kyjatice

V poradí druhý koncert v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra v gotických kostoloch v Malohonte sa uskutočnil v Kyjaticiach. 

Pred hostí vystúpili Tomáš Janošík a Martin Krajčo, ktorých hra na flaute a gitare očarila prítomných poslucháčov. V ich repertoári nechýbali skladby významných skladateľov M. Giulianiho, L. Brouwera, M. Ravela a M. C. Tedesca. 

Prepojenie zvuku gitary a flauty v podaní dvoch koncertných umelcov bolo natoľko brilantné, že si vyslúžilo veľký potlesk a uznanie.

Autor fotiek: Hudobné centrum Bratislava