Pro musica nostra - Rimavské Brezovo

Pro musica nostra - Rimavské Brezovo

9. októbra 2021 sa uskutočnil v Gotickom kostole v Rimavskom Brezove v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra koncert vokálneho súboru VocaMe z Nemecka.  Súbor tvoria renomované speváčky v oblasti interpretácie starej hudby pod vedením Michaela Pappa. 

Posledný koncert v rámci celého festivalu znovu otvorila a prítomných privítala evanjelická farárka ThDr. Janka Miháliková. Následne sa všetkým hosťom prihovorila vedúca festivalového a koncertného oddelenia Hudobného centra v Bratislave Mgr. Slávka Ferencová. 

Vokálny súbor VocaMe v zložení Gerlinde Samann (soprán), Sigrid Hausen (mezzosoprán), Petra Noskaiová (alt) a Michael Papp (umelecký vedúci/ fidula, harfa, santur, iklig, dilruba, oud) priblížil prítomným hudbu troch dám - Kassi, Hildegardy vo Bingen a Aliénor. Taktiež kompozičnú školu Notre Dame. 

Súbor koncertov v Malohonte, ktoré zorganizovalo Hudobné centrum v Bratislave, bol nesmiernym umeleckým zážitkom a vnútorným obohatením pre všetkých poslucháčov. Ďakujeme. 

Autor fotiek: Hudobné centrum v Bratislave