Program verejnoprávnych médií - apríl 2021

Program verejnoprávnych médií - apríl 2021

ROZHLAS 

STREDA – 14. apríl
Rádio Regina
Večerná pobožnosť 17.30 – 18.00
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý 

ŠTVRTOK – 15. apríl    
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 17. apríl  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl    

Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 21. apríl
Rádio Regina
Večerná pobožnosť 17.30 – 18.00
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý  

ŠTVRTOK – 22. apríl 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 24. apríl 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl    
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Senici 09.05 – 10.00
Kazateľ: Juraj Šefčík, námestný farár

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 29. apríl
Rádio Regina
Večerná pobožnosť 17.30 – 18.00
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý  

.....................................................................................................................................

TELEVÍZIA

SOBOTA – 17. apríl
:2 HISTORY 09.25 – 09.29 Narodeniny Martina Luthera /1521 / a Alexandra Dubčeka /1969/
:3 Malé biblické príbehy 08.40 – 08.45

2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40

PONDELOK – 19. apríl
:3 Štítnický objav 09.00 – 09.24 / rep. 23.35
: 3 Národný hriešnik – Ján Lajčiak 13.50

UTOROK – 20. apríl
:3 Kultúra a náboženstvo 09.00 – 09.29 / rep. 23.35 Artikulárne kostoly

STREDA – 21. apríl
:2 Do kríža 21.55 – 22.45

SOBOTA – 24. apríl
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40
:3 Prenos evanjelických Služieb Božích z Bratislavy – Petržalky 18.00 – 19.00

3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl

:2 Prenos evanjelických Služieb Božích z Bratislavy – Petržalky 10.00 – 11.00

Orientácie 13.15 – 13.40
Slovo 13.40 – 13.45 Príhovor evanjelického a. v. farára Ľuboša Činčuráka
:3 Malé biblické príbehy 08.40 – 08.45

PONDELOK – 26. apríl
:2 Malé tajomstvá veľkých obrazov Svadba v Káne Galilejskej 15.50 – 16.15

STREDA – 28. apríl

:2 Do kríža 22.00 – 22.50

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.