Projekt odstránenia vlhkosti

Projekt odstránenia vlhkosti

V priebehu tohtoročnej jesene bol zrealizovaný v našom cirkevnom zbore projekt odstránenia vlhkosti z interiérových a exteriérových stien v budove Evanjelického a. v. farského úradu v Rimavskom Brezove. Ďakujeme za finančnú podporu, prevedenie prác, sťahovanie ako aj upratovanie.

Veľké poďakovanie patrí:

  • Evanjelickej cirkvi v Nemecku (ZED - Fond na opravu fár);
  • firme Spodstav, a. s. z Lučenca;
  • členom ev. cirkevného zboru: Ľubomírovi Kališkovi, Vladimírovi Macove, Romanovi Sujovi, Jánovi Ďurišovi, Dávidovi Germánovi, Janke Ďurišovej, Anite Bálintovej, Alene Dráždikovej a Nelke Sojkovej.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie všetkých prác, za Jeho ochranu a pomoc.