Projekty v roku 2023

Projekty v roku 2023

Vďaka finančným dotáciám Ministerstva kultúry SR, Obnovme si svoj dom zrealizovali Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Kraskovo v roku 2023 tri nasledovné projekty:

1. Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií - II. etapa na Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani.
2. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie barokovej kazateľnice v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove.
3. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie veľkorozmernej nástennej maľby sv. Krištofa na exteriérovej fasáde Gotického kostola v Kraskove. 

Projekty spolufinancovali piatimi percentami Evanjelické a. v. cirkevné zbory v Rimavskom Brezove a Kraskove. 

Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR za finančnú pomoc. Taktiež  veľké poďakovanie patrí spoločnosti Spodstav s. r. o. so sídlom v Lučenci, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavovi Janštovi a Mgr. art. Jánovi Fečovi a kol. za skvele odvedené práce na obnove a reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok.

Video: Obnova strechy na Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani