Reštaurovanie barokového kazetového stropu

Reštaurovanie barokového kazetového stropu MGR. ART. PETER GREGVOREK

Vďaka finančnej dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 vo výške 10 000 Eur a 5% spolufinancovaniu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavská Baňa prebieha realizácia štvrtej etapy reštaurovania barokového kazetového stropu v Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani. 

Cieľom a výsledkom schváleného projektu bude obnova a záchrana hnuteľnej kultúrnej pamiatky. Odborným garantom schváleného projektu je reštaurátor Mgr. art. Peter Gregvorek. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Galéria k článku

Mgr. art. Peter Gregvorek
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.