Sanácia a obnova sýpky

Sanácia a obnova sýpky

V júni 2020 podpísalo predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo zmluvu s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020. Predmetom zmluvy bola podpora realizácie projektu s názvom Sanácia a obnova sýpky v Rimavskom Brezove vo výške 9 300 Eur. Nakoľko evanjelický a. v. cirkevný zbor bol povinný postupovať pri použití dotácie podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/015 Z. z. o verejnom obstarávaní, práce boli realizované až v druhom polroku 2020. Brezovský evanjelický cirkevný zbor sa podieľal na financovaní projektu 5 % t.j. 1 227 Eur. V prvej etape realizovania projektu boli vykonané statické zabezpečenie objektu a obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií. Ďakujeme.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Galéria k článku

ThDr. Janka Miháliková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.