Seminár pre neordinovaných

Seminár pre neordinovaných

2. októbra 2021 sa pani farárka ThDr. Janka Miháliková spolu s pani dozorkyňou Evkou Pačmárovou, pani poddozorkyňou Jankou Ďurišovou a pánom kurátorom Jánom Bendom zúčastnili seminára, ktorý organizoval Západný dištrikt ECAV na Slovensku spolu so Slovenským evanjelizačným strediskom v Tomášovciach. Spoločne sa zamýšľali nad:

  1. prekážkami a výzvami v cirkevnom zbore;
  2. silnými stránkami ľudí, ktorým slúžime;
  3. kultúrou nášho cirkevného zboru ;
  4. a  jeho budúcnosťou.

Ďakujeme za požehnané chvíle.