Spoločné stretnutie

Spoločné stretnutie

18. februára 2022 sa uskutočnilo spoločné stretnutie predstaviteľov Občianskeho združenia Gotická cesta, Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo, Obcí Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kyjatice a MAS Malohont v zasadačke Obecného úradu v Rimavskej Bani. 

Cieľom stretnutia bola príprava projektu Gotická cesta otvorená 2022, strediskom ktorého bude tento rok Rimavská Baňa. 

Prítomní spoločne navštívili aj historickú evanjelickú faru, ktorá by sa mala stať v budúcnosti turistickým informačným centrom pre Gotické kostoly v Malohonte.