Spoločný guláš

Spoločný guláš

16. septembra 2023 sa po zasadnutí zborového presbyterstva stretli členovia brezovského ev. cirkevného zboru na spoločnom guláši v Rimavskom Brezove. Ďakujeme pánovi Jankovi Ďurišovi za navarenie vynikajúceho kotlíkového guláša.