Stredoveké nástenné maľby v lodi gotického kostola

Stredoveké nástenné maľby v lodi gotického kostola LADISLAV PIATNICA

Na prelome rokov 2019/2020 sa oficiálne skončili práce na reštaurovaní stredovekých nástenných malieb v lodi pôvodného Gotického kostola v Rimavskom Brezove vrátane odovzdania dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác (2020). Tým došlo ku komplexnému ukončeniu reštaurovania fresiek v interiéri Evanjelického kostola v Rimavskom Brezove. 

V rámci 1. etapy sa stredoveké nástenné maľby začali reštaurovať v roku 2005 v presbytériu gotického kostola. Koordinátorom a zhotoviteľom prác bol Mgr. art. Miroslav Janšto a kol. Obnova malieb trvala sedem rokov. Fresky nachádzajúce sa na vnútornom plášti presbytéria patria tematicky do mariánskeho a kristologického cyklu.

V 2. etape začalo reštaurovanie víťazného oblúka a lode kostola v roku 2012 opäť pod vedením reštaurátora Mgr. art. Miroslava Janšta. Predchádzali mu reštaurátorský výskum a architektonicko - historický výskum. Výjavy nachádzajúce sa na severnej stene lode kostola patria do pašiového cyklu a k ikonografiám Moralít. Na víťaznom oblúku sa zachovali  fresky Zvestovania Panne Márii, Umučenie sv. Bartolomeja, Panna Mária Kráľovná svätých a anjelov. Na čiastočne zachovanej východnej stene je situovaný fragment Psychostázy.

Počas reštaurátorských prác bol kostol sprístupnený návštevníkom z domova i zahraničia za účelom prednášok, konferencií a príležitostne aj bohoslužobného života. 

Celkové finančné prostriedky investované do reštaurovania fresiek v interiéri Gotického kostola v Rimavskom Brezove predstavujú sumu 86 768 Eur. Reštaurátorské práce boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.