Stretnutie a návšteva bratov biskupov ZD a VD ECAV

Stretnutie a návšteva bratov biskupov ZD a VD ECAV

Pred samotnou slávnosťou odhalenia plakety Značky Európske dedičstvo v Rimavskom Brezove navštívili bratia dištriktuálni biskupi ECAV Mgr. Ján Hroboň a Mgr. Peter Mihoč s manželkami aj Gotické kostoly v Rimavskej Bani, Kyjaticiach a Kraskove, kde sa stretli a porozprávali s miestnymi kostolníkmi a navštívili aj bývalého dlhoročného kurátora vo filiálke Kyjatice Milana Cikraia. 👍❤️🙏 

B1.jpgB2.jpgB3.jpgB4.jpg