Úvod novozvoleného kurátora

Úvod novozvoleného kurátora

Počas služieb Božích k Pamiatke reformácie sme poďakovali doterajšiemu kurátorovi Milanovi Cikraiovi za jeho dlhoročnú a vernú službu a uviedli do úradu novozvoleného kurátora filiálky Kyjatice pána starostu Slavomíra Kujana. Pre oboch vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, milosti a pokoja.