Vyhlásenie predsedníctiev cirkevných zborov

Vyhlásenie predsedníctiev cirkevných zborov

Milí priatelia,
predsedníctva Cirkevných zborov ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Rimavská Baňa Vám oznamujú , že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v našej krajine sa od 20. 12. 2020 až do odvolania nebudú konať služby Božie na žiadnom bohoslužobnom mieste vyššie uvedených zborov.

V najbližších dňoch bude členom našich cirkevných zborov distribuovaný materiál /rozpis služieb Božích v médiách, Pastiersky list Zboru biskupov ECAV a kázne zborovej farárky/ do schránok ich domácností.

Predsedníctva cirkevných zborov Vás povzbudzujú k osobným i rodinným /v úzkom kruhu/ stretnutiam s Pánom Bohom na modlitbách, pri čítaní Božieho slova i speve s vďakou v srdci za príchod Božieho Syna na túto zem.

Zároveň predsedníctva apelujú na Vás, aby ste boli zodpovední a solidárni vo vzťahu k druhým ľuďom. Dodržujte opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, aby sme sa mohli opäť čím skôr všetci v zdraví stretnúť v chrámoch Božích. 

Počas dobrovoľného lockdownu teda uzavretia našich kostolov môžete predsedníctva brezovského i banského cirkevného zboru kontaktovať telefonicky alebo mailom /www.rimavskebrezovo.ecav.sk/.

Prajeme Vám pokojné a milostiplné vianočné sviatky. 

ThDr. Janka Miháliková, zborová farárka a administrátorka
Eva Pačmárová, zborová dozorkyňa (Rimavské Brezovo)

Janka Ďurišová , zborová poddozorkyňa (Rimavská Baňa)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.