Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku  k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Začala sa skutočná vojna. Jej možné dôsledky si v tejto chvíli nedokážeme ani predstaviť. Môžu úplne zmeniť podobu nášho života i beh dejín.

Možno sa cítime bezbranní, ale v tejto chvíli máme stále v rukách zbraň modlitby. Prosíme a vyzývame členov a bohoslužobné zhromaždenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku i celé ekumenické spoločenstvo kresťanov, k neustávajúcim modlitbám o ukončenie ruskej vojenskej agresie, o mier na Ukrajine a o vyriešenie všetkých politicko-národnostných otázok, ktoré destabilizujú tento región. V ťažkej chvíli preukážme to, čo sa už nespočetne veľa krát ukázalo ako zmysluplné a mocné: majme stále srdcia otvorené voči Bohu!

Smerom na západ sa začína pohýňať mohutná utečenecká vlna. Rovnako teda otvorme srdcia i ruky, či už voči tým, ktorí utekajú pred vojnou, alebo sú ňou priamo zasiahnutí vo svojom prostredí. Buďme obetaví a nápomocní.

Týmto vyhlasujeme Zbierku pre Ukrajinu. Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

Presvedčujeme sa opäť o zákernej moci ľudského hriechu. Aj najväčšie vojenské konflikty môžu vzniknúť z maličkých počiatkov; zo zlých impulzov jednotlivých ľudských sŕdc. Nech je nám to výstrahou! V ostatnom období sme si zvykli úplne bežne a samozrejme nadávať si, urážať a vyhrážať sa, nenávidieť, preklínať. Stačí málo a ten zlý, ktorý je nepriateľom Božím, a teda nepriateľom pokoja, lásky a porozumenia si dokáže použiť naše jednotlivé zlé prejavy na zapálenie zla nevídaných a hrozných rozmerov.

Strážme svoje srdcia a nedovoľme akokoľvek „kultivovane“, „logicky“, či „spravodlivo“ maskovanému zlu, aby si nás podrobilo, diktovalo nám a strhlo nás do svojej moci! Každý z nás nech si „so všemožnou bdelosťou chráni srdce“ (Príslovia 4, 23).

S nevýslovným smútkom a znepokojením, zároveň však s istotou viery, že sme v Božích rukách, On je Pánom dejín a preto sa nemusíme báť, so srdcami otvorenými k pomoci blížnym a so stálou nádejou v Bohu prosíme: Pane, daruj mier medzi bojujúce strany na Ukrajine!

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku

Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna dozorkyňa a dozorkyňa Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku