Výlet v Gemeri

Výlet v Gemeri

V septembri 2022 sme boli na spoločnom výlete v Gemeri. Ďakujeme pani farárke Jane Hrivniakovej, pánovi diakonovi Martinovi Dudášovi a pánovi presbyterovi Lukáčovi za sprevádzanie a výklad v Gotických kostoloch v Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie a požehnané spoločne chvíle.