Zborové presbyterstvo

Zborové presbyterstvo

Po uvoľnení opatrení v súvise s Covid - 19 sa v júni 2021 stretlo zborové presbyterstvo, ktoré prerokovalo dôležité záležitosti týkajúce sa doterajších i budúcich činností v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo.