Zborový výlet

Zborový výlet

V auguste 2021 boli členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo na spoločnom výlete po gotickej ceste - jelšavský okruh. Navštívili kostoly v Ratkovej, Ratkovskom Bystrom, Rákoši, Kameňanoch, Šiveticiach, Jelšave a Revúcej. Taktiež absolvovali návštevu múzea v Prvom slovenskom literárnom gymnázium v Revúcej. Predsedníctvo cirkevného zboru ďakuje združeniu Gotická cesta, pani farárke Ing. et Mgr. Danke Hudecovej a pánovi farárovi Mgr. Vladimírovi Vančíkovi za sprevádzanie i pohostenie. Vďaka Bohu za krásny a požehnaný deň.