Zborový výlet 2023

Zborový výlet 2023

12. augusta 2023 boli členovia CZ ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Kraskovo na spoločnom zborovom výlete. V rámci Gotickej cesty otvorenej 2023 navštívili vodnú nádrž pri obci Dedinky, Evanjelický kostol v Dobšinej, Hutu Etelka v Nižnej Slanej, Gotický kostol v Henkovciach a kaštieľ v Betliari. Vďaka Bohu za krásny a požehnaný deň pri spoznávaní nových miest a ľudí.