Žiaci cirkevnej školy

Žiaci cirkevnej školy

Koncom júna 2021 navštívili Gotické kostoly v Rimavskom Brezove a Rimavskej Bani žiaci druhého stupňa Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej z Rimavskej Soboty. Pani farárka ThDr. Janka Miháliková im povedala o histórii kostolov, stredovekých nástenných malieb ako aj hnuteľných národných kultúrnych pamiatkach. Po historickom výklade žiaci navštívili minerálny prameň Brezovskú Šťavicu ako aj rozhľadňu v Rimavskej Bani.