Betónový poklop

Betónový poklop

Ďakujeme pánovi kurátorovi Štefanovi Mišečkovi za výrobu a inštaláciu nového betónového poklopu umiestneného v areáli Evanjelického a. v. farského úradu v Rimavskom Brezove.