Rozpis 

služieb Božích

2. polrok  2021

Rim. Brezovo, Likier, Kyjatice, Rim. Baňa, Rim. Zalužany, Lehota nad Rimavicou, Kraskovo, Lukovištia, Babinec

 

Dátum

Nedeľa

Miesto

Čas

4.7.2021

5. nedeľa po Svätej Trojici

(ďalej „ST“)

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

11.7.2021

6. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

18.7.2021

7. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

25.7.2021

8. nedeľa po ST

Kraskovo

Lukovištia

Babinec

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

1.8.2021


9. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

8.8. 2021

10. nedeľa po ST

Nedeľa pokánia

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

15.8.2021

11. nedeľa po ST

 

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

22.8.2021

12. nedeľa po ST

Kraskovo

Lukovištia

13,00 hod.

14,00 hod.

29. 8. 2021

13. nedeľa po ST

Babinec

11,00 hod.

5.9.2021

14. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

12.9.2021

15. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

19.9.2021

16. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

26.9.2021

17. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Kraskovo + VP

Lukovištia + VP

Babinec + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

3.10.2021

18. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Rim. Brezovo + VP

Lehota  + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

10.10.2021

19. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

17.10.2021

20. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody - RB

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.10.2021

21. nedeľa po ST

Kraskovo

Lukovištia

13,00 hod.

14,00 hod.

31.10.2021

22. nedeľa po ST

Pamiatka reformácie

Kyjatice+ VP

Babinec

13,00 hod.

14,00 hod.


 7.11.2021

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

14.11.2021

2. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

21.11.2021


Posledná v cirkevnom roku

Nedeľa večnosti

Rim. Baňa

Rimavica


13,00 hod.

14,00 hod.

28.11.2021

1. adventná nedeľa

Kraskovo + VP

Lukovištia + VP

Babinec + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

5.12.2021

2. adventná nedeľa

Rim. Brezovo + VP

Lehota + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

12.12.2021

3. adventná nedeľa

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

19.12.2021

4. adventná nedeľa

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.12.2021

Štedrý večer

Rim. Brezovo

Rim. Baňa

15,00 hod.

16,30 hod.

25.12.2021

1. slávnosť vianočná

Kyjatice + VP

Lehota nad Rimavicou

11,00 hod.

13,00 hod.

26.12.2021

2. slávnosť vianočná

Likier

Kraskovo

Lukovištia

Babinec

11,00 hod.

13,00 hod.

14,00 hod

15,00 hod.

31.12.2021

Starý rok

Rim. Baňa

16,00 hod.

2.1.2022

Nový rok

Rim. Brezovo + VP

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

ThDr. Janka Miháliková

evanjelická farárka

0950 46 90 52