Rozpis 

služieb Božích

2. polrok  2023

Rim. Brezovo, Likier, Kyjatice, Rim. Baňa, Rim. Zalužany, Lehota nad Rimavicou, Kraskovo, Lukovištia, Babinec

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Nedeľa

Miesto

Čas

 

 

 

 

2.7.2023

4. nedeľa po Svätej Trojici

(ďalej „ST“)

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

9.7.2023

5. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

16.7.2023

6. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

23.7.2023

7. nedeľa po ST

Lukovištia

Kraskovo

13,00 hod.

14,00 hod.

30.7.2023

8. nedeľa po ST

Babinec

11,00 hod.

 

 

 

 

6.8.2023

 

9. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

13.8. 2023

10. nedeľa po ST

Nedeľa pokánia

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

20.8.2023

11. nedeľa po ST

 

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

27.8.2023

12. nedeľa po ST

Babinec

Lukovištia

Kraskovo

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

3.9.2023

13. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

10.9.2023

14. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

17.9.2023

15. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.9.2023

16. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Babinec + VP

Lukovištia + VP

Kraskovo + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

1.10.2023

17. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Rim. Brezovo + VP

Lehota  + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

8.10.2023

18. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody 

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

15.10.2023

19. nedeľa po ST

Poďakovanie za úrody – Rim. Baňa

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

22.10.2023

20. nedeľa po ST   

Pamiatka reformácie

Lukovištia

Kraskovo

13,00 hod.

14,00 hod.

29.10.2023

21. nedeľa po ST

Pamiatka reformácie

Kyjatice+ VP

Babinec

11,00 hod.

13,00 hod.

 

 

 

 

5.11.2023

22. nedeľa po ST

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

12.11.2023

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

19.11.2023

2. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Rim. Baňa

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

26.11.2023

Posledná nedeľa v cirkevnom roku

Nedeľa večnosti

Babinec + VP

Lukovištia + VP

Kraskovo + VP

13,00 hod.

14,00 hod.

15,00 hod.

 

 

 

 

3.12.2023

1. adventná nedeľa

Rim. Brezovo + VP

Lehota + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

10.12.2023

2. adventná nedeľa

Likier + VP

Rim. Zalužany + VP

11,00 hod.

13,00 hod.

17.12.2023

3. adventná nedeľa

Rim. Baňa + VP

Rimavica

13,00 hod.

14,00 hod.

24.12.2023

4. adventná nedeľa, Štedrý večer

Rim. Brezovo

Rim. Baňa

15,00 hod.

16,30 hod.

25.12.2023

1. slávnosť vianočná

Kyjatice + VP

Lehota nad Rimavicou

11,00 hod.

13,00 hod.

26.12.2023

2. slávnosť vianočná

Babinec

Lukovištia

Kraskovo

13,00 hod.

14,00 hod

15,00 hod.

31.12.2023

Starý rok

Rim. Baňa

16,00 hod.

1.1.2024

Nový rok

Rim. Brezovo + VP

Lehota+ VP

11,00 hod.

13,00 hod.

 

 

 

 

ThDr. Janka Miháliková

evanjelická farárka

+ 421 950 46 90 52