Rozpis 

služieb Božích

1. polrok  2021

Rim. Brezovo, Likier, Kyjatice

Rim. Baňa, Rim. Zalužany, Lehota nad Rimavicou





Dátum

Nedeľa

Miesto

Čas





25.4.2021

3. nedeľa po Veľkej noci

Rim. Baňa


11,00 hod.






2.5.2021

4. nedeľa po Veľkej noci

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

9.5.2021

5. nedeľa po Veľkej noci

Likier

Rim .Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

13.5.2021

Vstúpenie

Rim. Baňa

 

15,00 hod.

16.5.2021

Nedeľa po Vstúpení

Rim. Brezovo

Rimavica

11,00 hod.

13,00 hod.

23.5.2021

1. slávnosť svätodušná

Kyjatice + VP

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

30.5.2021

Svätá Trojica

Rim. Brezovo

Rim. Baňa

11,00 hod.

13,00 hod.





6.6.2021

1. nedeľa po Svätej Trojici (ďalej ST)

Rim. Brezovo

Lehota

11,00 hod.

13,00 hod.

13.6.2021

2. nedeľa po ST

Likier

Rim. Zalužany

11,00 hod.

13,00 hod.

20.6.2021

3. nedeľa po ST


Rim. Brezovo

Rimavica

11,00 hod.

13,00 hod.

27.6.2021

4. nedeľa po ST

Rim. Baňa

Rim. Zalužany

13,00 hod.

14,00 hod.

Janka Miháliková

evanjelická farárka

0950 469052