Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií

Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií

Vďaka  finančnej dotácii z Ministerstva kultúry SR, spoločnosti SPODSTAV s r. o. z Lučenca a spolufinancovaniu ev. cirkevného zboru sme zrealizovali tento rok projekt s názvom "Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií na Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani - I. etapa." Práce boli vykonané na základe projektovej dokumentácie statického zabezpečenia stropu a krovu a rozhodnutia KPU BB. Cieľom celého projektu je opraviť poškodený krov a vymeniť strešnú krytinu pred nainštalovaním barokového kazetového stropu, ktorý sa nachádza v predposlednej etape reštaurovania. Výsledkom bude záchrana historického krovu, na ktorý bude nainštalovaný zreštaurovaný kazetový strop z 18. storočia ako aj obnova strešnej krytiny, vďaka ktorej dôjde k ochrane stredovekých nástenných malieb i vzácneho mobiliáru v Gotickom kostole v Rimavskej Bani. Ďakujeme.