Oprava bleskozvodov

Oprava bleskozvodov

V marci 2024 boli zrealizované na Evanjelickom kostole v Lehote nad Rimavicou (Rimavica) a na Gotických kostoloch v Rimavskej Bani a Kraskove opravy a rekonštrukcia bleskozvodov, súčasťou ktorých boli aj revízne správy a projektová dokumentácia. Ďakujeme spoločnosti EXTREMEWORKS s r. o. so sídlom v Banskej Bystrici za vykonané práce.